41. ročník turnaje Rumparáda

41. ročník turnaje Rumparáda 41. ročník turnaje se konal v sobotu 13.6.2020 opět za úmorného vedra přerušeného průtrží mračen. Přes obavy pořadatelů z nízké účasti se nakonec turnaje zúčastnilo 20 hráčů včetně dvojice super veteránů Zbyněk Jarchovský (ročník 1947) a Josef Haňka (ročník 1955). Tato dvojice byla na vlastní přání vylosována společně a hrdinně dodržovala pravidla. Ovšem po každém úvodním míči zápas skrečovala.

Turnaj tedy sehrálo 10 dvojic v pětičlenných skupinách na dva sety do 21 míčů, do finále postupovali čtyři dvojice z každé skupiny. Ve finálové skupině se započítávaly předchozí výsledky. Na stupních vítězů se na třetím místě umístila nenápadná, ale velmi zodpovědně a dobře hrající dvojice Libor Mušák, Jan Vyškrabka, na druhém místě favorizovaná dvojice Tomáš Richter, Karel Zemek a vybojovat první místo donutil Petra Novotného excelentním výkonem neúnavně hrající šedesátisedmiletý Josef Hausmann.

Výsledky turnaje:

1. místo: Petr Novotný – Josef Hausmann

2. místo: Tomáš Richter – Karel Zemek

3. místo: Libor Mušák – Jan Vyškrabka

Spotřeba:

220 piv … 11 piv/hráč

9,4 l destilátu … 470 malých panáků, 23,5 malých panáků/hráč

Rekordy ročníku:

Tomáš Richter opět přijel, ale na třetí vítězství v řadě nedosáhl.

Josef Hausmann (18.9.1953) se ve svých 66 letech, 8 měsících a 26 dnech stal historicky nejstarším vítězem.

1. timeout byl vyžádán až v 11,50 minut po cca dvou hodinách hry

Neoficiální rekordy:

V jednu chvíli se v areálu pohybovalo šest členů rodiny Petra Novotného a deset členů v příbuzenském vztahu rodiny Petiškových.

Turnaje se aktivně zúčastnili tři Petiškové - Eda, Pavel a Vojta. Podle dostupných údajů Eda Petiška vybojoval, kromě tří vítězství, též 12krát druhé místo.

Pozitivní zjištění:

Po dlouhodobě se zvyšujícím věkovém průměru účastníků doufáme, že nastane trend omlazování, které svojí účastí zahájili dvacetiletí hráči Vojta Petiška a Filip Novotný.